شهدای انقلاب

شهید فاطمه اسدی - شهید شاخص1401

تولد: 39/5/11 نام پدر: علی شهادت: 1361/6/8 متولد: دیواندره کردستان محل شهادت: کردستان نحوه شهادت: توسط ضد انقلاب       آشنایی با شهید…

شهیدفاطمه صغری جعفری

شهیدفاطمه صغری جعفری تاریخ تولد:1300  تاریخ شهادت:61/4/11   در سال 1300 در شهرستان یزد در خانواده ای دیندار و خدامحور دختری به دنیا آمد که او را…

شهید عصمت هوشیاری

شهید عصمت هوشیاری نام پدر: - تاریخ تولد:01/10/1319 محل تولد: ایران - یزد - یزد تاریخ شهادت: 11/04/1361 محل شهادت: یزد طول مدت حیات:42  …

شهید زهرا قلی زاده

  نام: زهرا نام خانوادگي: قلي زاده نام پدر: محمدرضا شماره شناسنامه: 1197 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 1335/07/01 تاريخ شهادت: 63/06/01 شغل:…

شهید ثریا تشکیلی

شهید ثریا تشکیلی تاریخ تولد:1309/11/21  تاریخ شهادت:61/4/11 نحوه شهادت: شهدای انقلاب   زندگی نامه در 21بهمن 1309 در شهرستان یزد در خانواده ای…

شهيد ربابه اسماعيلی علی شاه

شهيد ربابه اسماعيلي علي شاه نام: ربابه نام خانوادگي: اسماعيلي علي شاه نام پدر: اسماعيل شماره شناسنامه: 19355 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 25/06/…

شهید مریم امین پور

  نام:مريم نام خانوادگی:امين پور نام پدر:كريم محل تولد:سقز/كردستان تاریخ تولد:1323 تاریخ شهادت:63/03/01 محل شهادت:كردستان   شهید مریم امین…

شهید حنیفه رستمی

نام: حنیفه نام خانوادگی: رستمی نام پدر: محمود تاریخ تولد:1307/09/09 محل تولد: مریوان تاریخ شهادت:1360/11/24 محل شهادت: مریوان / کردستان  …

شهید كشور مرادی

  نام پدر: علی شماره شناسنامه: 1 محل تولد:كامياران- كردستان تاریخ تولد:1318/10/05 محل شهادت: كامياران- كردستان تاریخ شهادت:60/02/16 نحوه شهادت…

شهيد ماهی شرافت ايزدی

شهيد ماهي شرافت ايزدي نام پدر:رحمت الله تاريخ تولد:1299/11/4 محل تولد:برازان - كردستان تاريخ شهادت:62/3/20 محل شهادت:كامياران  - كردستان نحوه…

شهید شمسی فاتحي كرجو

نام پدر: احمد شماره شناسنامه:1761 محل تولد : روستای حسن آباد - سنندج - کردستان تاریخ تولد:1341/06/09 محل شهادت:سنندج - کردستان تاریخ شهادت:60/08…

شهید مهين اویسی

نام پدر: ابراهيم محل تولد : تقه - کردستان تاریخ تولد:1347/01/03 محل شهادت:کردستان تاریخ شهادت:61/02/02 نحوه شهادت: توسط ضد انقلاب مهین اویسی…