نیروهای مسلح

شهید زرين تاج گودينی

نام: زرين تاج نام خانوادگی: گوديني نام پدر: محمد شماره شناسنامه:347 محل تولد: كرمانشاه محل شهادت: كرمانشاه تاریخ شهادت:65/08/07 تاریخ تولد: 1330/12/…

شهيد اقدس احمدوند

نام: اقدس نام خانوادگي: احمدوند نام پدر: مرتضي شماره شناسنامه: 730 محل صدور: ملاير تاريخ تولد: 05/12/1335 تاريخ شهادت: 07/10/57 شغل: كارمند سن در…

شهيد فاطمه نصيری پور

نام: فاطمه نام خانوادگي: نصيري پور نام پدر: ماشااله شماره شناسنامه: 489 محل صدور: بردسير تاريخ تولد: 01/01/1313 تاريخ شهادت: 13/12/66 شغل: کارمند محل…