شهدای دفاع مقدس

شهيد احترام السادات صالح كوتاهی

نام: احترام السادات نام خانوادگي: صالح كوتاهي نام پدر: سيدمحمد شماره شناسنامه: 7983 محل صدور: كرمانشاه تاريخ تولد: 1315/7/9 تاريخ شهادت: 64/3/…

شهید پري عجملوي سعيدآباد

شهید پري عجملوي سعيدآباد نام: پري نام خانوادگي: عجملوي سعيدآباد نام پدر: اكبر شماره شناسنامه: 5746 تاريخ تولد: 00/00/1353 محل تولد:تبريز/…

شهید مهنازخالقي

  نام:مهناز نام خانوادگی:خالقي نام پدر: صادق تاریخ تولد: 1349/03/10 محل تولد: اهواز تاریخ شهادت: 65/10/25 محل شهادت: اصفهان نحوه شهادت:…

شهيد فاطمه سلطان دوستاني دزفولي

  شهید فاطمه سلطان دوستاني نام:فاطمه نام خانوادگی: سلطان دوستاني تاريخ تولد :1341/06/01 شماره شناسنامه:53354 نام پدر :عبدالرضا تاریخ شهادت :…

شهید فاطمه جوادی پور

شهید فاطمه جوادی پور نام:فاطمه نام خانوادگی: جوادي پور تاريخ تولد :61/09/28 نام پدر :غلام رضا تاریخ شهادت : 1361/09/25 محل تولد :دزفول/خوزستان…

شهید طوبی شیرین

نام:طوبي نام خانوادگی: شیرین تاريخ تولد :61/09/28 نام پدر :محمد شماره شناسنامه: 188 تاریخ شهادت : 1332/04/01 محل تولد :دزفول/خوزستان نحوه…

شهید طاهره عطارنژاد

نام:طاهره نام خانوادگی: عطارنژاد تاريخ تولد :1305 نام پدر :محمدباقر شماره شناسنامه:17943 تاریخ شهادت : 61/09/28 محل تولد :دزفول /خوزستان طول…

شهيد شهناز عبداله وند

نام: شهناز نام خانوادگي: عبداله وند نام پدر: عشقعلي شماره شناسنامه: 17523 محل صدور: مهاباد تاريخ تولد: 01/01/1344 تاريخ شهادت: 22/09/61 محل…

شهید نصرت قادری

  نام:نصرت نام خانوادگی:قادري نام پدر: حمزه شماره شناسنامه:4 محل تولد: ميرآباد/ آذربايجان غربي تاریخ تولد:1363/10/05 محل شهادت: سردشت تاریخ…

شهید ليلا بيت سياح

شهید  ليلا بيت سياح نام پدر: رمضان شماره شناسنامه: 548 محل تولد: اهوازخوزستان محل شهادت: اهواز تاریخ تولد : 65/08/29 تاریخ شهادت :1358/01/22…

شهيد كنه جاسم زاده

  نام: كنه نام خانوادگي: جاسم زاده نام پدر: احمد شماره شناسنامه: 1581 محل صدور: آبادان / خوزستان تاريخ تولد: 59/08/26 تاريخ شهادت: 1298/05/02…

شهيد فوزيه مزرعه

نام: فوزيه نام خانوادگي: مزرعه نام پدر: مجيد شماره شناسنامه: 2508 محل صدور: ابوحميظه تاريخ تولد: 01/01/1343 تاريخ شهادت: 59/8/25 شغل: خانه دار…