شهدای کودک

شهید سمیرا یلمچی

شهید سمیرا یلمچی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1363 محل تولد: ایران - تهران - تهران تاریخ شهادت: 1367/1/1 محل شهادت: تهران- امامزاده علی اکبر…

شهید سهام خیام

نام:سهام نام خانوادگی:خیام تاریخ تولد:1347/11/5 محل تولد:هویزه تاریخ شهادت:1359/11/5 محل شهادت:هویزه جوان با بی حوصلگی به دوستش گفت:حرفهای این…

شهید سیده لیلا هاشمی

  شهید سیده لیلا هاشمی نام پدر: سیدجمال تاریخ تولد: 1362 محل تولد: ایران - تهران - تهران تاریخ شهادت: 28/06/1364 محل شهادت: تهران طول…

شهید فاطمه بخشیان

  نام: فاطمه نام خانوادگي: بخشيان نام پدر: بساط شماره شناسنامه: 23709 محل صدور: كوهدشت تاريخ تولد: 03/03/1357 تاريخ شهادت: 11/11/65 شغل…

شهيد منيره مرادی

نام: منيره نام خانوادگي: مرادي نام پدر: ابراهيم شماره شناسنامه: 29556 محل صدور: تهران تاريخ تولد:1357 تاريخ شهادت: 02/09/65 شغل: دانش آموز…

شهید مریم مرادی

شهید مریم مرادی نام پدر: صفرعلی تاریخ تولد: - / - /1364 محل تولد: ایران - تهران - تهران تاریخ شهادت: 27/10/ - محل شهادت: تهران طول مدت حیات:1…

شهید طوبی یزدان خواه

شهید طوبی یزدان خواه نام پدر: نوروزعلی تاریخ تولد: 1347/6/23 محل تولد: ایران - مازندران - فریدونکنار تاریخ شهادت: 09/09/1357 مزار شهید: مسجد…

شهید مهدیه همتی

شهید مهدیه همتی نام پدر: ابوالفضل تاریخ تولد: - / - /1365 محل تولد: ایران - تهران - تهران تاریخ شهادت: 23/12/ - محل شهادت: تهران طول مدت حیات:…

شهید سمیه قبادی مقدم

شهید سمیه قبادی مقدم نام پدر:قربانعلی متولد:1362- کرج تاریخ شهادت:1367/1/18 محل شهادت:کرج نحوه شهادت:حمله موشکی قصه جنگ،قصه خون است و کشتار،اما…

شهید سمیه کرمی گنجه

شهید سمیه کرمی گنجه نام پدر: محرمعلی تاریخ تولد: - / - /1363 محل تولد: ایران - تهران - تهران تاریخ شهادت: 22/01/ - محل شهادت: تهران طول مدت…

شهید معصومه کریمی راشد

شهید معصومه کریمی راشد نام پدر: اسکندر تاریخ تولد: - / - /1356 محل تولد: ایران - تهران - تهران تاریخ شهادت: 15/12/ 1366 محل شهادت: تهران طول…

شهيد فريبا قبادي مقام

شهيد فريبا قبادي مقام نام: فريبا نام خانوادگي: قبادي مقام نام پدر: قربان علي شماره شناسنامه: 3761 محل صدور: كرج تاريخ تولد: 1364/09/24 تاريخ…