شهدای کودک

شهید ملیحه جعفری

    نام پدر: احمد ولادت: 27/5/1359 شهادت: 2/11/1365 محل شهادت: سرچاه زنجان

شهید لیلا دور اندیش

      نام پدر: مجید ولادت:5/5/1365 شهادت: 2/11/1365 محل شهادت:  خیابان سعدی شمالی - زنجان

شهید سمیه حیدری

    شهید سمیه حیدری   نام پدر : اسماعیل ولادت : 4/6/1363 شهادت :8/11/1365 بر اثر بمباران هوایی رژیم بعثی صهیونیستی عراق محل تولد: زنجان  …

شهيد احترام محموديان

شهيد احترام محموديان نام: احترام نام خانوادگي: محموديان نام پدر: حميد شماره شناسنامه: 285 محل صدور: اسلام اباد تاريخ تولد: 04/10/1356 تاريخ…

شهید نسرین بخشیان

  نام پدر: بساط شماره شناسنامه:1576 محل تولد: کوهدشت / لرستان تاریخ تولد:1363/08/20 محل شهادت:کوهدشت / لرستان تاریخ شهادت:65/11/11 خاطره ای از…

شهيد آزاده مرادی

نام: آزاده نام خانوادگي: مرادي نام پدر: امامعلي شماره شناسنامه: 6 محل صدور: گروس عليا تاريخ تولد: 1361 تاريخ شهادت: 66/6/11 محل شهادت:…

شهيد آمنه مختاری

نام: آمنه نام خانوادگي: مختاري نام پدر: علي محل صدور: تهران تاريخ تولد: 01/01/1360 تاريخ شهادت: 02/11/65 محل شهادت: تهران (جنوب غرب) - منطقه6…

شهيد معصومه بندی

نام: معصومه نام خانوادگي: بندي نام پدر: اميدعلي شماره شناسنامه: 326 محل صدور: گراش تاريخ تولد: 10/08/1352 تاريخ شهادت: 14/10/59 شغل: محصل سن…

شهيد هاجر مرادقلی

نام: هاجر نام خانوادگي: مرادقلي نام پدر: رحيم دل شماره شناسنامه: 246 محل صدور: سلماس تاريخ تولد: 14/02/1361 تاريخ شهادت: 02/05/65 سن در هنگام شهادت:…

شهيد پريسا مختصری

نام: پريسا نام خانوادگي: مختصري نام پدر: علي حسن شماره شناسنامه: 5259 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 21/02/1360 تاريخ شهادت: 28/04/61 محل شهادت:…

شهيد صفورا مخفی

نام: صفورا نام خانوادگي: مخفي نام پدر: محمد شماره شناسنامه: 6020 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 28/05/1361 تاريخ شهادت: 23/10/64 محل شهادت: همدان -…

شهيد خديجه مرادی

نام: خديجه نام خانوادگي: مرادي نام پدر: كرم علي شماره شناسنامه: 28 محل صدور: ملاير تاريخ تولد: 05/11/1363 تاريخ شهادت: 17/12/64 سن در هنگام شهادت: 1…