شهدای اقشار و اصناف

شهید اعظم تركمان پيرميشاني

  نام: اعظم نام خانوادگي: تركمان پيرميشاني نام پدر:  رسول شماره شناسنامه: 334 محل صدور: ملاير/همدان  تاريخ تولد: 1329/07/22…