متفرقه

شهید عزيزبانو رحيمی

نام : عزيزبانو نام خانوادگی : رحيمي نام پدر : شاه منصور محل تولد : طرهان تاریخ تولد : 1345/05/05 رشته تحصیلی : ابتدایی شغل : خانه دار وضعیت تاهل :…