بسیج کارمندی

شهید شهين مردوخی

نام: شهين نام خانوادگي: مردوخي نام پدر: شيخ تقي شماره شناسنامه: 246 محل صدور: سنندج تاريخ تولد: 26/02/1325 تاريخ شهادت: 28/10/65 شغل: كارمند سن در…

شهيد اقدس مشعوف

نام: اقدس نام خانوادگي: مشعوف نام پدر: فتح اله شماره شناسنامه: 171 محل صدور: نهاوند تاريخ تولد: 26/03/1335 تاريخ شهادت: 01/11/65 شغل: كارمند سن در…

شهيد مهرافروز زارع

نام: مهرافروز نام خانوادگي: زارع نام پدر: اصغر شماره شناسنامه: 1370 محل صدور: شيراز تاريخ تولد: 16/08/1330 تاريخ شهادت: 15/03/63 شغل: كارمند محل…

شهيد فاطمه تركان

توبا تمام غزلهای من غریبه شدی توبا هجوم نفس های من غریبه شدی شکست حرمت آئینه بانگاه غروب توبانگاه غزلخوان من غریبه شدی چه سخت میگذرد روزهای بی لبخند…

شهید مهرافروز زارع

شهید مهرافروز زارع نام پدر: اصغر تاریخ تولد:16/8/1330 محل تولد:شیراز تاریخ شهادت:22/11/1366 مکان شهادت:شیراز- بمباران هوایی صنایع الکترونیک  …

شهید معصومه آقازمانی

نام : معصومه نام خانوادگی : آقازمانی نام پدر : عبدالله محل شهادت : تهران محل تولد : تهران نحوه شهادت : بمب گذاری تاریخ تولد : 1333/12/23 شغل : كارمند…