شهدای زن

شهيد الهه مختارنيا

نام: الهه نام خانوادگي: مختارنيا نام پدر: موسي شماره شناسنامه: 11200 محل صدور: تهران تاريخ تولد:1356 تاريخ شهادت: 22/1/1367 شغل: دانش آموز…

شهيد سوسن مرادی

نام: سوسن نام خانوادگي: مرادي نام پدر: صفر شماره شناسنامه: 86 محل صدور: قصرشيرين تاريخ تولد: 05/09/1308 تاريخ شهادت: 14/12/66 شغل: خانه دار محل شهادت…

شهيد زهراسادات نجات موسوی ربوطی

نام: زهراسادات نام خانوادگي: نجات موسوي ربوطي نام پدر: سيدفلحي محل صدور: موسيان تاريخ تولد: 01/ /1342 تاريخ شهادت: 15/09/65 شغل: خانه دار محل شهادت:…

شهيد شهناز نجفی چغاسبزی

نام: شهناز نام خانوادگي: نجفي چغاسبزي نام پدر: برفي(مرحوم) شماره شناسنامه: 83 محل صدور: دزفول تاريخ تولد: 02/10/1348 تاريخ شهادت: 25/11/65 شغل: خانه…

شهيد رقيه مهدي پوررودسری

  نام: رقيه نام خانوادگي: مهدي پوررودسري نام پدر: مرتضي شماره شناسنامه: 5338 محل صدور: رودسر تاريخ تولد: 08/02/1326 تاريخ شهادت: 13/03/64…

شهيد نبيه چعب فرج اله

نام: نبيه نام خانوادگي: چعب فرج اله نام پدر: كاظم شماره شناسنامه: 837 محل صدور: دزفول تاريخ تولد: 09/11/1354 تاريخ شهادت: 25/02/65 شغل: دانش…

شهید مریم رازی

مریم در خرداد ۱۳۵۳در شهرستان بجنورد واقع دراستان خراسان شمالی و در خانواده ای باایمان به دنیا آمد که بنا به موقعیت شغلی در استان سیستان و بلوچستان…

شهيدفريده آريان پور

نام: فريده نام خانوادگي: آريان پور نام پدر: ابراهيم محل صدور: دزفول تاريخ تولد: 1300 تاريخ شهادت: 28/09/61 شغل: خانه دار سن در هنگام شهادت: 61…

شهيد رحمه آسايش

نام: رحمه نام خانوادگي: آسايش نام پدر: يحيي شماره شناسنامه: 218 تاريخ تولد: تاريخ شهادت: 1366 محل شهادت: تهران(شمال غرب) - منطقه1

كبری بارسينی قربان

نام: كبري نام خانوادگي: بارسيني قربان نام پدر: قربان محل صدور:كرمانشاه  تاريخ شهادت: 73/06/20 محل شهادت: كرمانشاه   

شهيد طيبه اكبری پورمقدم

نام: طيبه نام خانوادگي: اكبري پورمقدم نام پدر: علي شماره شناسنامه: 261 تاريخ تولد:  1337 تاريخ شهادت: 57/6/17 تحصیلات: ابتدایی سن در…