دانشجویان

شهيد صديقه نوروزی

شهيد صديقه نوروزي نام: صديقه نام خانوادگي: نوروزي نام پدر: آقاسيد شماره شناسنامه: 14584 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 01/01/1289 تاريخ شهادت: 17…

شهيد سوگند آزرمی

نام: سوگند نام خانوادگي: آزرمي نام پدر: كيومرث شماره شناسنامه: 437 محل صدور: همدان تاريخ تولد: 04/05/1344 تاريخ شهادت: 23/11/65 شغل: دانشجو…

شهید روشنك صدرمحمدبيگي

    نام: روشنك نام خانوادگي:  صدرمحمدبيگي  نام پدر: نادعلي شماره شناسنامه: 1926 محل صدور: تهران…

شهید زهرا زندي زاده 

نام:زهرا  نام خانوادگی:زندي زاده نام پدر:  مصطفي شماره شناسنامه:39697 محل تولد:اصفهان  تاریخ تولد:1330/05/01 تاریخ شهادت:…

شهيد شيرين نامداری

 نام: شيرين نام خانوادگي: نامداري نام پدر: صادق شماره شناسنامه: 5389 محل صدور: بروجرد تاريخ تولد: 12/01/1347 تاريخ شهادت: 1365/10/20 شغل…

شهید زهره سادات مهدوی

شهيد زهره السادات مهدوي نام: زهره السادات نام خانوادگي: مهدوي نام پدر: تاج الدين شماره شناسنامه: 1986 محل صدور: اصفهان تاريخ تولد: 29/06/1339…

شهيد عزت الملوك كاووسی

  نام: عزت الملوك نام خانوادگي: كاووسي نام پدر: عباس علي شماره شناسنامه: 691 محل صدور: مشهد تاريخ تولد: 28/08/1337 تاريخ شهادت: 29/11/65…

شهید زهرا قلی پور اردکانی

شهید زهرا قلی پور اردکانی نام:زهرا نام خانوادگی: قلي پوراردكاني نام پدر: علی شماره شناسنامه:43 محل تولد: تهران تاریخ تولد:1339/01/03 محل شهادت…

شهید ليلا قريشی

نام:ليلا نام خانوادگی:قريشي نام پدر:  رضا شماره شناسنامه: 9987 محل تولد:خمين تاریخ تولد:1345/01/01 تاریخ شهادت: 65/11/08…

شهید روشنك صدرمحمدبيگي

نام و نام خانوادگی : روشنك صدرمحمدبيگي      شماره شناسنامه: 1926 تاریخ تولد : 1350/03/10 محل تولد:…

شهید ليلا روزشاد

  نام:ليلا نام خانوادگی:روزشاد نام پدر: عباس شماره شناسنامه:125 محل تولد:خوزستان تاریخ تولد:1360 تاریخ شهادت: 63/01/07 محل…

شهید روشنك صدر محمدبيگي    

  نام و نام خانوادگی: روشنك صدر محمدبيگي     شماره شناسنامه: 1926 تاریخ تولد : 1350/03/10 محل تولد:…