حوادث دیگر

شهید لیلا حسنی

شهید ليلا حسني نام پدر: اسدالله شماره شناسنامه:52 محل تولد: طبس/ یزد                        تاریخ تولد: 1304/07/20 تاریخ شهادت : 66/05/09 محل…

شهید سكينه عسگري باقرآبادي

نام:سكينه نام خانوادگی:عسگري باقرآبادي نام پدر: ميرزامحمد شماره شناسنامه: 228 محل تولد: بافق/ يزد محل شهادت: بافق تاریخ شهادت: 66/05/09 تاریخ…

شهید عاليه عباس پور  

    نام پدر: عباس علي تاریخ تولد: 24 محل تولد: یزد                        تاریخ تولد: 1360/12/14 تاریخ شهادت : 85/04/15 محل شهادت: یزد  نحوه…

شهید وجیهه منصوری

      نام پدر: بختیار ولادت: 14/9/1318 شهادت: 2/11/1365 بر اثر بمباران هوایی رژیم بعثی صهیونیستی عراق محل شهادت: زنجان میزان تحصیلات: بی سواد…

شهید مقدس ژاله ستاری

نام پدر: علی اکبر محل تولد: زنجان ولادت: 5/12/1313 شهادت:2 /11/1365 بر اثر بمباران هوایی رژیم بعثی صهیونیستی عراق ش شناسنامه:34550 صادره از زنجان…

شهید معصومه حاجتی

      نام پدر:عباس ولادت:21/6/1354 شهادت : 2/11/1365 بر اثر بمباران هوایی و انفجار حاصله در مدرسه بینش محل شهادت : زنجان  

شهید مستوره ابراهیمی جم

فرزند : ابراهیم ولادت: 10/2/1304 شهادت: 8/11/1365 براثر بمباران هوایی رژیم بعثی صهیونیستی عراق محل شهادت: زنجان میزان تحصیلات:بیسواد شغل: خانه…

شهید مژگان شعبانی زنجانی

    نام پدر: کاظم ولادت: 8/1/1358 شهادت: 4/1/1367    

شهید مریم نوری

      نام پدر: حاتم ولادت: 1354 محل تولد: زنجان شهادت: 2/11/1365 بر اثر بمباران و انفجار حاصله در مدرسه شهید نواب صفوی ش شناسامه: 60580 صادره…

شهید لیلا صهیبی

    شهید لیلا صهیبی نام پدر: حسین ولادت: 1/4/1350 شهادت: 8/11/1365 محل شهادت : خیابان جاوید زنجان

شهید لیلا دور اندیش

      نام پدر: مجید ولادت:5/5/1365 شهادت: 2/11/1365 محل شهادت:  خیابان سعدی شمالی - زنجان

شهید لیلا حیدری

      نام پدر: نبی اله ولادت:1/6/1353 شهادت:2/11/1365 بر اثر بمباران هوایی رژیم بعثی صهیونیستی عراق محل شهادت: زنجان میزان تحصیلات : سوم…