حوادث دیگر

شهید جليله سياحی

نام:جليله نام خانوادگی: سياحی نام پدر: مطير شماره شناسنامه: 10477 محل تولد: بستان/ خوزستان تاریخ تولد:1356/05/02 محل شهادت: دشت آزادگان تاریخ…

شهید معصومه خسروی زاده

شهید معصومه خسروی زاده نام: معصومه نام خانوادگي: خسروي زاده نام پدر: رضا شماره شناسنامه: 4651 محل صدور: اهواز تاريخ تولد: 1334/5/2 تاريخ شهادت…

شهيد مهين حبيبي

شهيد مهين حبيبي نام: مهين نام خانوادگي: حبيبي نام پدر: اسمعلي شماره شناسنامه: 345 محل صدور: همدان تاريخ تولد: 06/01/1328 تاريخ شهادت: 09/05/66…

شهید فاطمه لوائی

  شماره شناسنامه: 1545 محل تولد: خلخال تاریخ تولد : 1358/06/10 نام پدر:سيفعلي محل شهادت: ايلام تاریخ شهادت : ا78/06/01 نحوه شهادت : حوادث…

شهید لیلا دور اندیش

  نام:ليلا نام خانوادگی:دورانديش شماره شناسنامه:5531 محل تولد:زنجان  نام پدر: مجید ولادت:5/5/1365 شهادت: 2/11/1365 محل شهادت:  خیابان سعدی…

شهید بتول شیخ العارفین

شهید بتول شیخ العارفین بافقی   نام:بتول نام خانوادگی:شیخ العارفین نام پدر: حسین محل تولد:یزد / بافق شماره شناسنامه :215 تاریخ تولد: 1327/11/8…

شهید روشنك صدرمحمدبيگي

    نام: روشنك نام خانوادگي:  صدرمحمدبيگي  نام پدر: نادعلي شماره شناسنامه: 1926 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 1350/03/10 تاريخ شهادت: 572/12/26…

شهید روشنك صدرمحمدبيگي

نام و نام خانوادگی : روشنك صدرمحمدبيگي      شماره شناسنامه: 1926 تاریخ تولد : 1350/03/10 محل تولد:تهران محل شهادت : تهران تاریخ شهادت :572/12/26…

شهید شيرين شريفي

  نام :شيرين  نام خانوادگي:شريفي شماره شناسنامه:1029 نام پدر:عبدالكريم محل تولد:مريوان - كردستان تاريخ تولد:1341/01/06 محل شهادت: سروآباد…

شهيد محبت خواجه نصيري

    نام و نام خانوادگی: محبت خواجه نصيري     شماره شناسنامه: 75 نام پدر: امام علي تاریخ تولد : 1347/01/13 محل تولد:خلخال/اردبيل محل شهادت :  …

شهید روشنك صدر محمدبيگي    

  نام و نام خانوادگی: روشنك صدر محمدبيگي     شماره شناسنامه: 1926 تاریخ تولد : 1350/03/10 محل تولد:تهران محل شهادت : كرمان تاریخ شهادت :  572/…

شهید ايران نيرو

    نام و نام خانوادگی : ايران نيرو      نام پدر:غلام علي          شماره شناسنامه:17407 تاریخ تولد : 1336/06/05   محل تولد:اصطهبان/ فارس محل…