دانش آموزی

شهید مژگان موحدی

شهید مژگان موحدی نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1358 محل تولد: تهران تاریخ شهادت: 1372 محل شهادت: مرزارمنستان نحوه شهادت: اصابت موشک به هواپیما…

شهید سودابه همتی

شهید سودابه همتی   نام پدر: عزیز   متولد: 1340- خرمشهر   تاریخ شهادت: 22/10/1365   محل شهادت: بروجرد   نحوه شهادت…

شهید طاهره قاسمی

  نام پدر:ولی اله متولد:1360- شاهین دژ تاریخ شهادت:1367/1/26 محل شهادت:شاهین دژ نحوه شهادت:بمباران هوایی شغل:محصل شهید طاهره قاسمی در سال…

شهيد الهام اغناميان

شهيد الهام اغناميان نام: الهام نام خانوادگي: اغناميان نام پدر: داود شماره شناسنامه: 5548 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 04/04/1352 تاريخ شهادت:…

شهيد آمنه اصلاني

شهيد آمنه اصلاني نام: آمنه نام خانوادگي: اصلاني نام پدر: عزيزاله شماره شناسنامه: 3486 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 18/06/1350 تاريخ شهادت: 21/…

شهید مژگان گنجی

نام پدر:سيدحسين محل تولد: تهران محل شهادت: تهران(شمال غرب) منطقه8 تاریخ شهادت:67/04/12 13 نحوه شهادت: اصابت موشک توسط ناو آمریکایی   سیری…

شهيد زبيده اصلاني

شهيد زبيده اصلاني نام: زبيده نام خانوادگي: اصلاني نام پدر: عزيزاله شماره شناسنامه: 1260 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 02/04/1352 تاريخ شهادت: 15…

شهید رقیه مرشدی

شهید رقیه مرشدی نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد:1359 محل تولد: ایران - تهران - تهران تاریخ شهادت: 1366/12/18 محل شهادت: تهران طول مدت حیات:7…

شهید فرشته مقیمی

شهید فرشته مقیمی نام پدر:ولی الله متولد:1348-تهران تاریخ شهادت:1364/1/8 محل شهادت:تهران نحوه شهادت:بمباران هوایی شغل:محصل شهید فرشته مقیمی…

شهیدنيلوفر اسماعيلی زند

نام: نيلوفر نام خانوادگي: اسماعيلي زند نام پدر: احمد شماره شناسنامه: 3790 محل صدور: تهران تاريخ تولد:  1351 تاريخ شهادت: 65/11/23…

شهید اكرم ترابي

  نام:اكرم  نام خانوادگی: ترابي نام پدر:  علي حسين شماره شناسنامه: 509 محل تولد: نهاوند/ كرمانشاه…

شهید مطهره ایران نژاد

شهید مطهره ایران نژاد نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد: 1352/01/01 محل تولد: - استان : یزد شهر : یزد تاریخ شهادت: 1364/04/13 محل شهادت: سنندج…