مروری بر خاطرات معلم شهید " صدیقه عبدالعظیمی" از زبان تنها فرزندش

د 1395/10/06 - 12:33
مروری بر خاطرات معلم شهید " صدیقه عبدالعظیمی" از زبان تنها فرزندش

به گزارش "شهدای زن"  زندگینامه معلم شهید " صدیقه عبدالعظیمی" کتابی است در قطعه جیبی به قلم کیوان امجدیان نویسنده توانای کشور به چاپ رسیده است.

این کتاب (زندگینامه " صدیقه عبدالعظیمی" ) شامل خاطراتی از معلم شهید  است که توسط تنها فرزندش نقل شده است، مشخصات این کتاب را در ذیل می بینید.

 

مشخصان نشر: تهران، مؤسسه فرهنگی هنری براثا، انتشارات آرمان براثا:1393

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

شابک: 7-08-93661-600-978

موضوع : شهیدان- شهدای زن- ایران

قیمت: 2000 تومان

صفحه آرایی: نرگس پاینده