شهید دانش آموز میترا (زینب ) کمایی

د 1395/09/22 - 09:54
شهید دانش آموز میترا (زینب ) کمایی

این کتاب (زندگینامه شهید دانش آموز "میترا (زینب کمایی)) شامل خاطراتی از شهید دانش آموز است که توسط اعضای خانواده اش نقل شده است، مشخصات این کتاب را در ذیل می بینید.

 

مشخصان نشر: تهران، مؤسسه فرهنگی هنری براثا، انتشارات آرمان براثا:1393

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

شابک: 1-07-7625-600-978

موضوع : شهیدان- شهدای زن- ایران

قیمت: 2000 تومان

صفحه آرایی: نرگس پاینده

فایل