کتاب دانش آموز شهید حاجیه ساعد سردرودی

ج 1396/01/25 - 00:11
کتاب دانش آموز شهید حاجیه ساعد سردرودی

سرشناسه: آدینه، مریم، 1354

عنوان و نام پدیدآور: حاجیه ساعد سردرودی

مشخصان نشر: تهران، مؤسسه فرهنگی هنری براثا، انتشارات آرمان براثا:1393

چاپ:اول، پاییز1393

چاپ دوم: اول، پاییز1394

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

شابک: 4-06-7625-600-978

موضوع : شهیدان- شهدای زن- ایران

نویسنده: مریم آدینه

قیمت: 800تومان

صفحه آرایی: نرگس پاینده

 

دانش آموز شهید حاجیه ساعد سردرودی

شهادت: 29 اسفند 1359- ترور توسط کومله  - کردستان

 

دوست داشتم باشی، پیراهن بلند سفید بپوشی تا مچ پایت، که پر باشد از طرح ها خوشه های گندم یا طرح نی خیزران و برگ هایش. من فکر کنم از لای ساقه های گندم و خیزران نگاهم می کنی. بعد تکان خوردن خوشه ها و ساقه ها را حس کنم در این کتاب زندگی این شهید بزرگوار را با بیانی احساسی مطالعه می نمائیم.