شیرزنان دو دل

س 1395/11/12 - 10:08
شیرزنان دو دل

یکی از دست آوردهای مهم انقلاب ایجاد روحیه شجاعت و فداکاری ، شهید پرور و نیز تحولات روحی عمیق و گسترده ای بین زنان این مرز و بوم است. پیروزی انقلاب اسلامی ، تحول روحی و فکری عظیمی را در زنان و دختران بوجود آورد و آنان را  از موجودی ضعیف، ترسو ، گرفتارظاهر و لباس و... به انسان های شجاع، فداکار، شهید پرور، مقاوم، صبور، فعال و خدمتگذار تبدیل کرد و نقش واقعی آنان را در محیط خانوادگی و اجتماعی به ایشان آموخت، صبر و استقامت بی نظیر مادران و نوعروسان در برابر شهادت فرزندان و شوهران جوان خویش و خم به ابرو نیاوردن در مقابل چشمان نظاره گر  دشمنان انقلاب از نشانه های تحولات فکری و روحی فکری ایجاد شده در زنان ایران اسلامی است.

و دیدیم که چگونه زنان دوشادوش مردان غیور در تمام صحنه های دفاع از انقلاب و اسلام خودنمایی کرد و در دوران دفاع مقدس این رفتار دین مردانه را به اوج کمال رساند.

 

عنوان: شیرزنان دو دل

پدیدآورنده: سازمان بسیج جامعه زنان استان یزد 

موضوع: جنگ ایران و عراق

صفحه آرایی: مؤسسه آواز قلم سدید یزد

نویسنده: غلامعلی مدیح