پروانه های امروز

شهید خديجه پورسلطانی سنندجی

نام :خديجه نام خانوادگی: پورسلطاني سنندجي نام پدر:علي شماره شناسنامه: 811 تاریخ تولد: 1362/04/22 محل تولد:كرمانشاه شغل:معلم آموزش وپرورش تاریخ…