شهدای انقلاب

شهید فوزیه شیر دل - شهید شاخص سال 93

  نگاهی به زندگی شهید فوزیه شیردل بیمارستان قدس راهی بسوی آسمان سال 58، پاوه در چنگال منافقین و حزب خلق گرفتار بود . دکتر چمران مرد آن سال روزها در…

شهید طیبه واعظی- شهید شاخص سال 94

«ادعونی استجب لکم» بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را و تو خواندی او را خواندی به نام خدای عشق، خدای ایثار، خدای خون، خواندی به نام صفت حق، حسین فاطمه و…

شهید ناهید فاتحی- شهید شاخص سال 91

هنرنزدمردان خداست یکی ازآرزوهای دیرینه انسان ماندگاری درجهان وداشتن عمری جاویدان است.آرزویی که برای تحققش هرکسی به اندازه توان واستعدادخودتلاش می…

شهيد گل جهان مرادزاده

نام: گل جهان نام خانوادگي: مرادزاده نام پدر: كريم شماره شناسنامه: 176 محل صدور: اسلام آبادغرب تاريخ تولد: 1281 تاريخ شهادت: 11/11/65 شغل: خانه دار…

شهيد اكرم مرادی

نام: اكرم نام خانوادگي: مرادي نام پدر: احمد شماره شناسنامه: 1113 محل صدور: همدان تاريخ تولد: 05/01/1326 تاريخ شهادت: 06/10/57 شغل: جهادگر محل شهادت:…

شهيد شمسی مرادی الشتر

نام: شمسي نام خانوادگي: مرادي الشتر نام پدر: پاپي محمد شماره شناسنامه: 1041 محل صدور: الشتر تاريخ تولد: 17/02/1338 تاريخ شهادت: 27/12/66 شغل:…

شهيد شمسی مرادی الشتر

نام: شمسي نام خانوادگي: مرادي الشتر نام پدر: پاپي محمد شماره شناسنامه: 1041 محل صدور: الشتر تاريخ تولد: 17/02/1338 تاريخ شهادت: 27/12/66 شغل:…

شهيد اقدس احمدوند

نام: اقدس نام خانوادگي: احمدوند نام پدر: مرتضي شماره شناسنامه: 730 محل صدور: ملاير تاريخ تولد: 05/12/1335 تاريخ شهادت: 07/10/57 شغل: كارمند سن در…

شهيد كشور مرادی

نام: كشور نام خانوادگي: مرادي نام پدر: علي شماره شناسنامه: 1 محل صدور: كامياران تاريخ تولد: 05/10/1318 تاريخ شهادت: 28/12/66 شغل: خانه دار محل شهادت…

شهيد شهناز مسعودی پور

نام: شهناز نام خانوادگي: مسعودي پور نام پدر: محمدعلي شماره شناسنامه: 1973 محل صدور: خرم شهر تاريخ تولد: 1330 تاريخ شهادت: 10/08/58 شغل: خانه دار محل…

شهيد معصومه زارعيان

نام: معصومه نام خانوادگي: زارعيان نام پدر: امراله شماره شناسنامه: 188 محل صدور: جهرم تاريخ تولد: 14/04/1339 تاريخ شهادت: 16/07/59 شغل: دانش آموز محل…

شهيد ناهيد معتمدی سده

نام: ناهيد نام خانوادگي: معتمدي سده نام پدر: محمد شماره شناسنامه: 111 محل صدور: اهواز تاريخ تولد: 25/02/1337 تاريخ شهادت: 31/02/65 شغل: دانش آموز محل…