معلمان

شهيد مهناز مسيله دانی

نام: مهناز نام خانوادگي: مسيله داني نام پدر: رسول شماره شناسنامه: 712 محل صدور: تبريز تاريخ تولد: 06/07/1335 تاريخ شهادت: 18/01/67 شغل: معلم محل…

شهيد فروغ مهراب كوهی

نام: فروغ نام خانوادگي: مهراب كوهي نام پدر: عباس شماره شناسنامه: 109 محل صدور: كرمانشاه تاريخ تولد: 22/01/1339 تاريخ شهادت: 23/10/65 شغل: معلم محل…

شهيد سكينه موسوی

نام: سكينه نام خانوادگي: موسوي نام پدر: عبدالحسين شماره شناسنامه: 265 محل صدور: رامهرمز تاريخ تولد: 11/10/1336 تاريخ شهادت: 65/9/15 شغل: معلم محل…

شهید شهربانو دادگستر

شهید شهربانو دادگستر نام پدر: میرزا حسن تاریخ تولد: 1342 محل تولد: شهر داران تاریخ شهادت: 26/12/1366 محل شهادت: داران نحوۀ شهادت: بمباران مزار شهید:…

شهید توران شیرانی

شهید توران شیرانی نام پدر: محمد حسن تاریخ تولد: 1340 تاریخ شهادت: 23/10/1365 محل شهادت: اصفهان خیابان پنج رمضان کوچۀ شهید طلاکش نحوه شهادت: بمباران…

شهید ناهید گلابی

شهید ناهید گلابی نام پدر: جان تاریخ تولد:1349 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 9/12/1360 محل شهادت: دزفول نحوه شهادت: بمباران مزار شهید: دزفول   کلامی…

شهید اعظم خوشنویسان

نام پدر:محمد حسین تاریخ تولد:1341 محل تولد:گلپایگان تاریخ شهادت:1378/6/10 محل شهادت:خط آتش میدان تیر مزار شهید: گلپایگان   گلبرگ زندگی «شهید اعظم…

شهيد بي بي ملك نارويی

نام: بي بي ملك نام خانوادگي: نارويي نام پدر: جمعه شماره شناسنامه: 12 محل صدور: نصرت اباد تاريخ تولد: 10/07/1333 تاريخ شهادت: 12/4/1367 شغل: معلم محل…

شهيد بي بي ملك نارويي

نام: بي بي ملك نام خانوادگي: نارويي نام پدر: جمعه شماره شناسنامه: 12 محل صدور: نصرت اباد تاريخ تولد: 10/07/1333 تاريخ شهادت: 12/4/1367 شغل: معلم محل…

شهيد فاطمه اسديان

شهيد فاطمه اسديان نام: فاطمه نام خانوادگي: اسديان نام پدر: رضا شماره شناسنامه: 594 محل صدور: شهركرد تاريخ تولد: 01/06/1347 تاريخ شهادت: 26/12/66 شغل…

شهید خیر بی بی شهمرادزاده

شهید خیر بی بی شهمرادزاده تاريخ تولد:1308 تاريخ شهادت:5 مهرماه سال 1384 محل شهادت:زاهدان در سال 1308 در شهرستان فهرج و در خانواده ای متعهد و متدین…

شهید بی بی ملک نارویی

متولد : 1333 محل تولد : نصرت آباد تاریخ شهادت : 12/4/1367 محل شهادت : چابهار   شور و شوق داشت بی بی ملک خیلی وقت بود که خود را برای این سفر آماده…