بسیج دانشجویی

شهيد شيرين نامداری

شهيد شيرين نامداري نام: شيرين نام خانوادگي: نامداري نام پدر: صادق شماره شناسنامه: 5389 محل صدور: بروجرد تاريخ تولد: 12/01/1347 تاريخ شهادت: 1365/10/…

شهيد شيرين نامداری

 نام: شيرين نام خانوادگي: نامداري نام پدر: صادق شماره شناسنامه: 5389 محل صدور: بروجرد تاريخ تولد: 12/01/1347 تاريخ شهادت: 1365/10/20 شغل: دانشجو محل…

شهيد زهره السادات مهدوي

نام: زهره السادات نام خانوادگي: مهدوي نام پدر: تاج الدين شماره شناسنامه: 1986 محل صدور: اصفهان تاريخ تولد: 29/06/1339 تاريخ شهادت: 23/10/65 شغل:…

شهید سیده رویا (نورسته) سقایی

شهید سیده رویا (نورسته) سقایی نام:سیده رویا نام خانوادگی:(نورسته) سقایی تاریخ تولد : 1345 محل تولد : شهرستان تویسرکان تاریخ شهادت : 12/11/1365 نحوه…

شهيد اشرف احمدی

نام: اشرف نام خانوادگي: احمدي نام پدر: عباس شماره شناسنامه: 3452 محل صدور: تهران تاريخ تولد: 03/06/1337 تاريخ شهادت: 07/03/64 محل شهادت: تهران…