انتقال اجساد

چهارشنبه 1398/02/04 - 15:51
انتقال اجساد

در ماه های اول جنگ، سه یا چهار خواهری بودند که آمبولانس در اختیارشان بود که اجساد را از داخل خرمشهر وصحنه نبرد بیرون می کشیدند و به قبرستان منتقل می کردند زهرا و لیلا حسینی دو خواهر بودند که برای اجساد شهیدان قبر می کندند و بدون ترس از سگ هایی که در قبرستان بودند و از خوردن لاشه ها، هار شده بودند، آن ها را دفن می کردند.
یک روز خبر شهادت پدرشان را آوردند آن دو با چهراه ای آرام و روحیه ای قوی، جسد پدرشان را پیدا کرده به قبرستان بردند و به خاک سپردند، روز دیگر خبر شهادت برادرشان را آوردند.
گفتیم حتماً دست از تلاش برداشته و دو سه روزی سوگواری می کنند اما گویی قلب شان از فولاد بود. نعش برادر را مانند هر نعش دیگر خون سرد و متین برداشته و به خاک سپردند.

راوی: خواهر فرهادی_ خرمشهر