اسیران عراقی

چهارشنبه 1398/02/04 - 15:38
اسیران عراقی

چهار شیرزن را می شناسم که هشت سرباز عراقی را به اسارت گرفته بودند برادر یکی از این زنان شجاع به شهادت رسیده بود.
خواهر برای انتقام نقشه ای به این صورت طرح می کند، سه خواهر با سلاح پشت بوته ای پنهان می شوند و خود با اسلحه ای در زیر لباس به سمت سنگرهای سربازان عراقی می رود. سربازان که هشت نفر بودند او را می بینند و با سلاح های آماده آتش به سویش می گشایند، این خواهر، تظاهر به ترس می کند. سربازان سلاح ها را غلاف کرده و به قصد تفریح به سمت او می روند در همین لحظه او اسلحه اش را بیرون آورده سربازان را خلع سلاح می کند و سه خواهر دیگر نیز آن ها را محاصره کرده و آن ها را به شهر می آورند. هیچ کس باورش نمی شد که این خواهران با این همه جرأت و جسارت زیر باران گلوله بروند و اسیر بگیرند.