شهيد فاطمه مرادی شريف آبادی

سه شنبه 1398/01/27 - 12:41

نام: فاطمه

نام خانوادگي: مرادي شريف آبادي

نام پدر: غلام رضا

شماره شناسنامه: 135

محل صدور: ملاير

تاريخ تولد: 01/01/1357

تاريخ شهادت: 03/05/67

شغل: دانش آموز

محل شهادت: همدان - ملاير

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط به جنگ تحميلي