شهيد اكرم مرادی

سه شنبه 1398/01/27 - 12:35

نام: اكرم

نام خانوادگي: مرادي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 1113

محل صدور: همدان

تاريخ تولد: 05/01/1326

تاريخ شهادت: 06/10/57

شغل: جهادگر

محل شهادت: كرمانشاه - كنگاور

حادثه منجر به شهادت: تاپيروزي انقلاب اسلامي