راهيان نور

پنجشنبه 1397/09/15 - 11:53
راهيان نور

 

شاعره: طلعت خياط پيشه ـ كرمان

 

ما مانده ايم و پنجره هايي به سوي نور

در كوچه هاي سبز به جا مانده از شعور

ما مانده ايم و اشك خضوعي ز يك نبرد

در پيشگاه بيرق سبزي ز نسل نور

در اين ديار حادثه مردان كشيده اند

خطي ز خط سرخ شهادت به سنگ گور

در بيعتي به وسعت احساس عاشقي

ما مانده ايم و حيرت و تكرار اين غرور

اي ذوالفقار عدل علي، مرد صحنه ايم

ما را بخوان به حرمت آن راهيان نور

امشب "طلا" به سمت طوافت نشسته است

ما مانده ايم، بغض دخيلي ز راه دور

----------------------------------------

منبع: مجموعه اشعار برگزيده پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس، به كوشش: حسين اسرافيلي