سرود گرم رهایی

پنجشنبه 1397/09/15 - 11:15
سرود گرم رهایی

 

شاعره: زهرا پناهي ـ اصفهان

 

تمام حجم زمين، هيچ در برابر تو

چقدر بوي اقاقي گرفته پيكر تو

خبر رسيد كه چشمان باغ غمگين است

كه تكه تكه شده است قامت تناور تو

از آن زمان كه دلت را به آسمان دادي

گرفته عطر بهشت خدا سراسر تو

تو آن قناري سرخي كه در تمام زمين

به گوش مي رسد آواز هاي آخر تو

به آسمان كه رسيدي فرشته ها خواندند

سرود گرم رهايي، شب مقدر تو

ميان كو چة هم نامت، آسمان محض!

هنوز چشم به راهت نشسته مادر تو

دوباره ياد تو در قلب دفترم پيچيد

دوباره بوي اقاقي گرفته سنگر تو

----------------------------------------

منبع: مجموعه اشعار برگزيده پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس، به كوشش: حسين اسرافيلي