شهيد ناهيد معتمدی سده

پنجشنبه 1397/08/24 - 09:32

نام: ناهيد

نام خانوادگي: معتمدي سده

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 111

محل صدور: اهواز

تاريخ تولد: 25/02/1337

تاريخ شهادت: 31/02/65

شغل: دانش آموز

محل شهادت: اصفهان - منطقه 1اصفهان

حادثه منجر به شهادت: توسط ضد انقلاب