جنگ ايران و عراق

سه شنبه 1397/05/23 - 10:49
جنگ  ايران و عراق

 

بسم الله الرحمن  الرحيم

موضوع انشاء:آن چه در باره جنگ  ايران و عراق ميدانيد بنويسيد.

 

در سال 59 كشور عراق به ايران حمله كرد  و شهرهاي خرمشهر  و آبادان را زير آتش خود قرار داد و پير و جوان  و زن و كودك  را به شهادت رسانيد .اما مردم كشور اسلامي ايران با هم متحد شدند و به دفاع از ميهن خود  پرداختند.

من خود بارها از  تلويزيون  سنگر ها و تانكها  و بسياري  از چيزهاي  ديگر  عراقي ها را مي بينم  و واقعاً شاد مي شوم كه رزمندگان  ما با چه جراتي پيش مي روند و عراقي ها را وادار به عقب نشيني مي كنند.

سربازان عراقي واقعاً گول  صدام را خورده اند و  وقتي رزمندگان ما مي گويند الله  اكبر عراقي ها  دست  پاي خود را گم مي كنند و فرار را برقرار ترجيح مي دهند.

.......................................................................................

در سال 59 بعد از اين كه عراق به ايران حمله كرد  و شهر هاي ما را زير  آتش خود قرار داد امام خميني فرمان داد كه هر كه تواناي دارد  به جبهه برود و با كفر مبارزه كند و مردم هم متحد شدند و با كفر جنگيدند.

جوانان  ما به خاطر  وطن خود مي جنگند  و تا عراق را نابود نكنند دست از هدف خود بر نميدارند.

در پشت جبهه  زنان مومن  و دكترها به جبهه كمك مي كنند.

و هم چنان 7 سال از آغاز اين جنگ مي گذرد.................

به اميد پيروزي رزمندگان اسلام بر كفر عراق

 

يادداشت شهيد آرام نصيری