طرح/ مبادا سازشی صورت گیرد...

شنبه 1399/11/11 - 23:42
 شهید سیده طاهر هاشمی

 شهید سیده طاهر هاشمی گفت: مبادا سازشی صورت گیرد و خون‌های شهیدان به هدر رود و نتوانیم ندای امام (ره) را به گوش جهانیان برسانیم که ندای امام همان ندای اسلام است.