ارتباط با ما

                تماس با شهدای زن:

                                                                     zananeshahid.ir

                                                                    shohadayezan.ir

              تلفن روابط عمومی:                                       

                                                                             35949595

 

             پست الکترونیکی:

                                                        zananeshahi@shmail.ir

​​​​​​​