ویدئو

سربازان گمنام جبهه ها

زنان سربازان گمنامی هستند که در جبهه ها مشغول جهاد هستند. امام خمینی (ره) آن هنگام با که با دست های پاکشان اسلحه به دست گرفتند ... کودکانشان را آرام…

شهید حاج قاسم سلیمانی

کاری از "فاطمه علیمحمدی"

شهید حاج قاسم سلیمانی

کاری از "فاطمه علیمحمدی"

شهید حاج قاسم سلیمانی

کاری از "فاطمه علیمحمدی"

شهید حاج قاسم سلیمانی

کاری از "فاطمه علیمحمدی"

کعبه

مستندی از زندگی شهید فاطمه نیک برای مشاهده در قسمت فایلهای پیوستی لطفاً کلیک نمائید.

راز پروانگی

برای مشاهده راز پروانگی مختصری از فعالیت ها و نحوه شهادت شهید سیده طاهره هاشمی لطفاً اینجا را کلیک نمائید.