شهيد معصومه زارعيان

شنبه 1397/09/03 - 11:22

نام: معصومه

نام خانوادگي: زارعيان

نام پدر: امراله

شماره شناسنامه: 188

محل صدور: جهرم

تاريخ تولد: 14/04/1339

تاريخ شهادت: 16/07/59

شغل: دانش آموز

محل شهادت: فارس - جهرم

حادثه منجر به شهادت: تاپيروزي انقلاب اسلامي